תקנון האתר

 1. אתר ווטש מי ("האתר") המופעל ע"י חברת ווטש מי – פתרונות לאיכות חיים ("ווטש מי" או "החברה") ומשמש גם כחנות וירטואלית לרכישת מוצרים.
 2. האמור בתקנון זה בלשון זכר הוא לשם הנוחות בלבד והתקנון מתייחס לבני שני המינים באופן שווה.
 3. ווטש מי מאשרת גישה ורכישה באתר בכפוף לתנאים המפורטים להלן (להלן – "תנאי השימוש").
 4. המשתמש מתבקש לקרוא תקנון זה בעיון בטרם גלישה באתר ו/או רכישת מוצר באמצעות האתר שכן המשך גלישה ועיון במידע המפורסם באתר ו/או רכישה של מוצר כלשהו באתר מהווים הסכמת המשתמש להוראות תקנון זה. המשתמש אינו חייב להסכים לאמור בתקנון זה אולם אם המשתמש אינו מסכים לאמור כאן, המשתמש מתבקש לצאת מהאתר ולא לעשות בו כל שימוש.
 5. ווטש מי שומרת לעצמה את הזכות לעדכן תנאי שימוש אלו, מעת לעת, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך במסירת הודעה כלשהי מראש. תוקפו של שינוי תנאי השימוש יחל מרגע פרסומו באתר זה.
 6. עצם רכישת המוצר באתר תהווה הצהרה מצד הלקוח כי קרא את הוראות תקנון זה, הבין אותן והסכים להן.
 7. כל סכסוך אי התאמה או תביעה מכל מין או סוג שהוא תהיה הסמכות הנתונה לפתרון סיכסוכים או להגשת כתב תביעה הינה בסמכות יחודית של בית משפט בחיפה

רכישה

 1. האתר מאפשר ללקוחות רכישה קלה, בטוחה ונוחה של המוצר באמצעות האינטרנט.
 2. הרכישה באתר מיועדת ומותרת לגילאי ח"י ומעלה (18 ומעלה) בלבד. בעת הרכישה הנך מצהיר כי גילך אכן מעל 18 שנה.
 3. ניתן לרכוש את המוצר באתר בכל עת עד לגמר המלאי.
 4. במידה והמוצר בו אתה מעוניין לרכוש אינו נמצא במלאי, ניתן לעשות הזמנה טלפונית ולברר זמן אספקה.
 5. המען אליו יש לספק את המוצרים הינו בישראל, ונמצא במפת החלוקה של רשות הדואר.
 6. ווטש מי שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את שיווק ומכירת המוצר בכל עת שתחפוץ וכן לשלול זכות רכישה בחנות הוירטואלית על פי שיקול דעתה.
 7. המחירים של המוצרים המופיעים באתר כוללים מע"מ כחוק.
 8. הרכישה באתר הינה באמצעות כרטיס אשראי, העברה בנקאית שפרטיו ימסרו בטלפון והעסקה תתבצע לאחר אישור ע"י חברת האשראי או אישור ע"י הבנק על העברה הבנקאית.

פרטי המשתמש

 1. בעת ביצוע עסקה באתר המשתמש ידרש להזין בעת ההרשמה את הפרטים הבאים: שם פרטי, שם משפחה (שם ומס' חברה – לפי העניין), טלפון, כתובת, מיקוד, דואר אלקטרוני. המשתמש מאשר כי הפרטים שהוזנו הינם נכונים, מלאים ומדויקים, ומסכים כי מסירת הפרטים האישיים במהלך ההזמנה נעשית על פי רצונו ובהסכמתו.
 2. במידה והפרטים שיימסרו יהיו שגויים או לא מדוייקים ווטש מי לא תוכל להבטיח את ביצוע ההזמנה. המשתמש מצהיר ומאשר כי ידוע לו שמסירת פרטים כוזבים ביודעין עלולה להוות עבירה פלילית וכי נגד מגישי פרטים כוזבים עלולים להינקט צעדים משפטיים אזרחיים ופליליים, לרבות תביעות בגין נזקים שיגרמו לגיל השלישיבשל כך.

אספקת המוצרים ואחריות

 1. ווטש מי תספק את המוצרים שנרכשו באמצעות האתר לכתובת בישראל שיציין המשתמש בעת הזמנתו (ניתן למסור כתובת בישראל למשלוח עבור אדם אחר).
 2. ווטש מי תדאג לאספקת המוצר ללקוח לכתובת שנרשמה במערכת בעת ביצוע הרכישה בחנות הוירטואלית, תוך 10 ימי עסקים במידה והמוצר נמצא במלאי החברה, או 28 ימי עסקים במידה והמוצר אינו נמצא במלאי החברה.
 3. ווטש מי תפעל על מנת לספק את המוצרים על פי התנאים הנקובים ומחירי המשלוח הנקובים באתר בעת ביצוע ההזמנה.
 4. ווטש מי מתחייבת לספק רק מוצרים אשר התמורה בגינם שולמה במלואה באמצעות כרטיס האשראי או העברה בנקאית על ידי המשתמש ולכתובת אשר צויינה על ידי המשתמש.
 5. ווטש מי לא תהא אחראית לכל עיכוב באספקה ו/או לאי-אספקה שייגרמו כתוצאה מפרטים שגויים ו/או לא מדוייקים ומלאים שמסר המשתמש. ווטש מי לא תהא אחראית לכל איחור או עיכוב באספקה ו/או לאי-אספקה שנגרמו כתוצאה מכוח עליון ו/או מאירועים שאינם בשליטתה לרבות שביתות השבתות וכיוצ"ב. במקרה של איחור או עיכוב באספקה הידועים ווטש מי מראש לגיל השלישי תנקוט ווטש מי במירב המאמצים בכדי ליידע את הלקוח מראש בדבר האיחור או העיכוב הצפוי כאמור, בהתאם לפרטי ההתקשרות אשר נמסרו על ידי הלקוח במועד הרכישה. במקרה של איחור באספקת מוצר ללקוח, יהא הלקוח רשאי לבטל את העסקה במועדים הקבועים בדין.

תנאי האחריות

תוקף האחראיות למוצרי ווטש מי  הינו שנה מיום הרכישה.

 1. אחריות זו בתוקף רק כאשר מצורפת חשבונית/קבלת קנייה.
 2. במהלך תקופת האחריות , חברתנו מתחייבת לתקן ללא תמורה כל קלקול שיתגלה במוצר , לרבות החלפת חלקים במוצר וזאת ככול ובמידה שתדרש.
 3. אנו מתחייבים לתקן ולהשתמש בחלפים חדשים ומקוריים.
 4. אנו מתחייבים לתקן את השעון תוך 10 ימים מיום מסירתו למעבדתנו. שבתות וחגים לא יבואו במניין הימים.
 5. לאחר החזרת השעון מתיקון, המוצר המתוקן יהיה מכוסה ע״י האחריות ליתר תקופת האחריות . ותקופת האחריות לא תוארך עקב התיקונים וההחלפות.
 6. במידה ונדרש החלפה של השעון , השעון התקול יישאר רכושו של היצרן.
 7. תיקון או החלפת המוצר יתבצעו במשרדינו . הוצאות ההובלה או המשלוח יחולו על הצרכן.
 8. אין להכנס לבריכה , אמבטיה או ים עם השעון.
 9. חברתנו תהא פטורה ממלוא חובתה שעל פי תעודה זו במידה והוכח כי מקור הקלקול בנזק מכוון שגרם הלקוח/או במקרה של רשלנות מטעם הלקוח ו/או אי מילוי הנחיות החברה אשר נמסרו לצרכן עם קבלת המוצר. ו/או באחד או יותר מהמקרים הבאים:

קלקול הנגרם כתוצאה מהפעלה או טיפול שאינו על פי הוראות השימוש.

נזק אשר יגרם למוצר כתוצאה משבר בגוף השעון, זכוכית השעון או רצועת השעון  ( מכל סיבה) תאונה,מכה , נפילה , לחץ על השעון, השחתה, הזנחה, רשלנות בזדון או בשוגג, חדירת מים, חול או כל נוזל אחר לשעון.

כוח עליון/או נזק שנגרם כתוצאה מאירוע שהתרחש לאחר מסירת השעון.

קלקול בעקבות שימוש במטען או כבל שלא סופק ע״י חברתנו.

טיפול או תיקון השעון ע״י מי שאינו מוסמך מטעמנו.

מקרים של חוסר זמינות GPS או כיסוי אנטנה סלולרית או עקב הפרעה אלחוטית שאינה נובעת מליקויים בשעון.

אנו מבקשים להדגיש כי איננו אחראים על ניהולו של השעון , אלא רק בני המשפחה. בני המשפחה צריכים לבדוק בצורה תדירה שהשעון פועל כפי שהובטח ואם לאו , עליהם לדווח על כך אלינו. 

מדיניות ביטול עסקה

מדיניות ביטול עסקה אשר בוצעה באתר האינטרנט של  Watch-me.co.il

רכישה באמצעות אתר האינטרנט הינה עסקת מכר מרחוק כמפורט בסעיפים 14(ג)(1), 14(ד), 14ג1, 14ה(א) ו-(ב) לחוק הגנת הצרכן, תשמ"א 1981 (להלן: ‘’חוק הגנת הצרכן".)

ביטול עסקת מכר מרחוק תתאפשר בהתאם לתנאים המפורטים בסעיפי החוק דלעיל ואשר מתומצתים להלן למען הנוחות. למען הסר הספק, בכל מקרה של התנגשות בין התמצות לבין הוראות החוק, הוראות החוק יגברו:

לקוח יהיה רשאי לבטל עסקה שביצע באתר watch-me באם לא עברו 14 יום ממועד קבלת המוצר או מסמך המפרט את פרטי העסקה לפי המאוחר וזאת באמצעות פניה במכתב, בפנייה מקוונת ל:

בדוא"ל :info@watch-me.co.il

בפנייה לשירות לקוחות ב 072-3311065-7-8: 

בשליחת ווטסאפ ל: 052-6699267

לקוח אשר יבקש לבטל עסקה בגין פגם אשר קיים במוצר אשר קיבל או עקב אי התאמה בין המפורסם לבין יכולותיו של המוצר בפועל יקבל את מלוא כספו בחזרה. במקרה של ביטול עסקה שלא עקב פגם אשר נפל במוצר, יחולו דמי ביטול בסך 5% או 100 שקלים לפי הסכום הנמוך מביניהם.

החזרת התשלום תתבצע בתום 14 ימים ורק אם הושב המוצר נשוא העסקה אל חברתנו באמצעות חברת שליחות או הגעה פיזית לכתובתנו: רח דקר 38, פתח תקוה.

אבטחת מידע והגנה על הפרטיות

 1. ווטש מי נוקטת באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע. במקרים שאינם בשליטת ווטש מי ו/או הנובעים מכוח עליון, לא תהא ווטש מי אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, ישר או עקיף, שייגרם ללקוח, אם מידע זה יאבד ו/או יעשה בו שימוש לא מורשה.

קניין רוחני וזכויות יוצרים

 1. כל המוצרים אשר מופיעים באתר של חברת ווטש מי הינם קניינה הרוחני של ווטש מי בלבד.
 2. אין להעתיק, להפיץ, לשכפל, לפרסם ואו לעשות כל שימוש מסחרי בכל אחד ממוצריה של חברת ווטש מי ללא אישור בכתב מהחברה.
 3. אם אינך מסכים לתנאים אלו אשר מופיעים בתנאי השימוש לעיל, הינך מתבקש לא לעשות שימוש באתר זה.

תקנון הגרלה

 1. ווטש מי יכול לקבוע הגרלה בתאריך שיקבע, ההגרלה פתוחה לקהל הלקוחות, כל אחד יכול להשתתף ולזכות.
 2. בהתאם להוראות תקנון זה ובהתאם להודעה בדבר מתן היתר הכללי לעריכת הגרלות לפרסומת מסחרית לפי חוק
  העונשין – 1711( להלן: "ההיתר הכללי"( ואשר תקנון זה הוא תקנונה)
 3. משתתף אשר עומד במשימה של בקשת ההגרלה כמו שיתוף לינק והשארת פרטים וכו
 4. לא ישתתפו בהגרלה עורכי ההגרלה, המפקחת, מנהליהם, שותפיהם, עובדיהם ובני משפחותיהם. "בני
  משפחה" לעניין סעיף זה – בני זוג, הורים, אחים ואחיות, וילדים/ות.
 5. משתתף חייב להיות מגיל 18 ומעלה.
 6. בהשתתפותו במבצע מסכים, מאשר ומצהיר המשתתף ו/או הרוצה להשתתף כי קרא את התקנון וכי הוא
  מקבל עליו את הוראותיו, וגם אם לא קרא את התקנון, מסכים המשתתף ו/או הרוצה להשתתף כי תקנון
  זה יחול עליו ויחייבו לכל דבר ועניין.
 7. כל משתתף ו/או הרוצה להשתתף מצהיר, מסכים ומאשר כי דבר השתתפות וקבלת הפרס וכן דבר זכייתו
  בהגרלה עשוי להיות מסוקר ו/או מפורסם ו/או מצולם באמצעי התקשורת השונים, לרבות בטלוויזיה,
  בעיתונות, באתר האינטרנט על פי כל דין, וכי בהשתתפותו במבצע מביע המשתתף ו/או הרוצה להשתתף
  ו/או הזוכה את הסכמתו לפרסום ו/או צילום שמו ותמונתו במסגרת הסיקורים והפרסומים האמורים,
  לרבות במסגרת פרסומים וקידום מכירות של עורכת ההגרלה, וכי כתנאי להשתתפותו במבצע קיבל את כל
  ההסכמות ו/או ההיתרים הנדרשים לקיום פרסום כאמור.
Open chat
💬 אפשר לעזור?
היי 👋
איך אפשר לעזור?